ගැහැනියකග්‍ෙ ලෝකය

සම්මත

ලෝකය වෙනුවෙන් මා අත්හල ඔබද

මා වෙනුවෙන් ලෝකය අත්හල ඔබද

ලෝකය මායැයි සිතන්නට වෙරදරන ඔබද

ලෝකය ම මා යැයි සිතන ඔබද

ලෝකය හෝ මා ගැන තවම නොවැටහ‍ෙන ඔබද

මට මග්‍ෙ මුළු ලෝකයම වන්නීය.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w